Wizyt:
Dzisiaj: 19Wszystkich: 52705

O nas

Organizacja Pożytku Publicznego
  
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży  "Młodzież Polska"
   
działa od 1996 roku i specjalizuje się w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży uprawiającej lub chcącej uprawiać sport. Organizujemy zielone szkoły i obozy dla dzieci. Szczególnie dobrze współpracujemy z członkami Uczniowskich Klubów Sportowych, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami warszawskimi, a także Domem Wojska Polskiego - z którym w ramach wspólnych działań organizowaliśmy wiele przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych. Jesteśmy członkiem Krajowej Federacji Sportu Dla Wszystkich.
   
Usprawniając działalność statutową Stowarzyszenia, a także dostosowując ją do wymogów ustawy o turystyce, powołaliśmy w 2001 roku, Biuro Turystyki Młodzieżowej "Oskar", które jest zakładem Stowarzyszenia, zarejestrowanym przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 426. Gwarantem naszej działalności jest Wojewoda Mazowiecki na podstawie wydanej przez Signal Iduna Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., Gwarancji Ubezpieczeniowej.
   
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000156158
   
Oferta usług turystycznych realizowanych przez nasze Biuro obejmuje organizację:

wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży na:
- obozach sportowych,
- obozach rekreacyjnych,
- obozach specjalistycznych (żeglarskich, jeździeckich, tańca, itp.)
   
organizację wypoczynku w trakcie ferii zimowych na:
- obozach narciarskich,
- obozach snowboardowych,
- obozach rekreacyjnych.
 
W trakcie roku szkolnego organizujemy "zielone szkoły" i "białe szkoły", wycieczki, konferencje, obozy dla dzieciitp. przedsięwzięcia, w atrakcyjnie położonych ośrodkach nad morzem (Ustka, Dąbki, Darłówko), w Beskidach (Tylicz), na Podhalu (Gliczarów), w Kotlinie Kłodzkiej (Duszniki Zdrój), na Mazurach (Pisz) i wielu innych miejscach, na terenie całej Polski.
   
Szczególną uwagę zwracamy na jakość wyżywienia, warunki socjalno bytowe w wynajmowanych ośrodkach oraz dobór kadry pedagogicznej i instruktorskiej.
 
Od trzech lat organizujemy obozy rekreacyjno - sportowe dla dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich. Akcję letnią współ finansuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W opinii KRUS, obozy organizowane przez Stowarzyszenie prowadzone są profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie. Dobra opinia o nich przełożyła się na podpisanie porozumienia, m.in. z zakładami Federal Mogul Gorzyce, zgodnie z którym Stowarzyszeniu powierzono organizację wypoczynku, nad morzem, dla dzieci ich pracowników.
 
Zabezpieczając proces dydaktyczno - wychowawczy, Stowarzyszenie zatrudnia przez okres wakacji i ferii zimowych kierowników, wychowawców, lekarzy pielęgniarki, ratowników wodnych i młodszych, instruktorów sportu, instruktorów KO, a także w zależności od potrzeb, personel pomocniczy.
 
Wszystkie osoby funkcyjne, zatrudniane przez Stowarzyszenie, posiadają stosowne uprawnienia. Z ośrodkami, w których organizujemy obozy, podpisane są umowy określające zasady pobytu w nich dzieci i młodzieży. Każdy obóz jest zgłaszany w odpowiednim, miejscowym Kuratorium Oświaty.
 
Wszelkie sprawy związane z organizacją imprez turystycznych, terminami i miejscem obozów, ich ceną można ustalać bezpośrednio lub telefonicznie z pracownikami Biura.
 
Mając nadzieję ,że przedstawiony zakres naszej działalności będzie odpowiadał Państwa zainteresowaniom.
  

przesyłam wyrazy szacunku

Prezes Zarządu Krajowego
Wiesław Bobowik