Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "Młodzież Polska"


Szanowni Państwo,

w kilku zdaniach chcę przedstawić Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży “Młodzież Polska”, które działa od 1996 roku i specjalizuje się w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży uprawiającej lub chcącej uprawiać sport. Szczególnie dobrze współpracujemy z Uczniowskimi Klubami Sportowymi, ośrodkami pomocy społecznej  a także szkołami warszawskimi. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w rejestrze stowarzyszeń, dział “A”, poz. 2868, nr KRS 0000156158.  

W 2005 r.,  przyznano naszemu Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Usprawniając działalność statutową Stowarzyszenia, a także dostosowując ją do wymogów ustawy o turystyce, w 2001 roku, otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie działalności jako organizator  turystyki, zarejestrowane przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 426. 

Oferta usług turystycznych realizowanych przez nasze Biuro obejmuje:

1. Organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży na:
  • obozach sportowych,
  • obozach rekreacyjnych,
  • obozach specjalistycznych (żeglarskich, jeździeckich, tańca, językowych, itp.).
2. Organizację wypoczynku w trakcie ferii zimowych na:
  • obozach narciarskich,
  • obozach snowboardowych,
  • bozach rekreacyjnych.
W trakcie roku szkolnego organizujemy "zielone" i "białe szkoły", wycieczki, konferencje, itp. przedsięwzięcia dla dzieci i dorosłych, w atrakcyjnie położonych ośrodkach nad morzem, w Bieszczadach, na Podhalu, Mazurach i Pojezierzu Pomorskim.

Od 17 lat organizujemy obozy rekreacyjno – sportowe dla dzieci  pochodzących ze środowiska wiejskiego. Akcję letnią i zimową dofinansowuje Fundusz Składkowy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W opinii KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) obozy organizowane przez Stowarzyszenie prowadzone są profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie. We wszystkich programach zawarte są elementy gier i zabaw ruchowych z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w życiu każdego człowieka, np: nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauka pływania, nauka żeglowania, doskonalenie językowe itp. Biorąc pod uwagę zmiany cywilizacyjne staramy się uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, rozwiązywania konfliktów, negocjacji itp.

Wszystkie osoby funkcyjne, zatrudnione przez Stowarzyszenie, posiadają stosowne uprawnienia.  Każdy obóz jest zgłaszany w Kuratorium Oświaty,  zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wszelkie sprawy związane z organizacją imprez turystycznych, cenami, terminami i miejscem obozów, można ustalać bezpośrednio lub telefonicznie z pracownikami biura tel. 508-166-609, 602-483-305.

Szczegółowe oferty obozów na stronie www.mlodziezpolska.pl

Nasz nowy adres:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "Młodzież Polska"
03 – 140 Warszawa
ul. Odkryta 53B/19 Mając nadzieję na nawiązanie współpracy, przesyłam wyrazy szacunku

PREZES
Wiesław Bobowik